Kurier Warszawski - nr 21/1854


  W mieście Szczuczynie, w Guber: Augustowskiej dnia 16 na 17 b.m., zakończył życie Jan-Benjamin Wern, Dr Medycyny, w całej tej Gubernji znany i zasłużony Obywatel. Ś.p. Wern, był rodem z Warmii, zamieszkał od czasów Pruskich w Szczuczynie, i jako biegły lekarz, wkrótce imię swoje rozgłosił, a doczekawszy późnej starości, bo przeszło 85 lat, jako dobry człowiek, w sercach wszystkich którzy go znali, rozrzewniające uczucia skonem swoim rozbudził.