Przegląd Łomżyński - Nr 15/1932 r.

Radziłów, powiat szczuczyński.

   Uroczystość obchodu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w r.b. w Radziłowie wypadła imponująco i może jak żadna uroczystość dotąd. Po nabożeń-stwie w miejscowym kościele odbyła się defilada Strzelca i Straży Pożarnej przy dźwiękach strażackiej orkiestry przed pomnikiem Wolności na rynku. Defilade przyjmował wójt Dybikowski i prezes Strzelca w jednej osobie. Przemówienie okolicznościowe na rynku wygłosił komendant kompanji miejscowej ob. Kowalski.
   Praca w Strzelcu ożywiła się znacznie. Zawdzięczać to należy skoordynowanej współpracy ob. Kowalskiego z miejscowem nauczycielstwem. W skład kompanji wchodzą oddziały strzeleckie w Radziłowie , Mścichach, Słucznie i Rydzewie, Pozatem są prowadzone kursy dokształcające dla dorosłych, których uroczyste zakończenie nastąpi w dniach najbliższych.