Przegląd Łomżyński - Nr 49/1932 r.

Z Grajewa.
   Przybył tam komendant Okręgu Strzel Nr. III mjr. Chmura z Grodna na inspekcję oddziałów strzeleckich w powiecie. Zarządzone zostały biórki komendantów oddziałów we wszystkich kompanjach. Inspekcja trwała do dnia 28 bm.

Bandycki napad obwiepolaków w Grajewie.
   Wieczorem o godz. 22 w dn. 25 bm. napadnięty został na ulicy sekretarz Powiat. Rady B.B.W.zR. Stefan Śleszyński. Napastnicy w liczbie trzech usiłowali pobić Śleszyńskiego, na wszczęty jednak alarm zbiegli. Policja wyśledziła napastników i w krótkim czasie po napadzie przyaresztowała ich. Napad ma tło polityczne i spowodowany został przez O.W.P.

Ze Szczuczyna.
   W dniu 22 bm. mieszkańcy m. Szczuczyna – Malinowski Szczepan i Koniecko Władysław podeszli do mieszkańca wsi Kędzierzewo gm. Wąsosz – Daniela Wiśniewskiego, stojącego w korytarzu domu przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie i zażądali od niego pieniędzy na wódkę.
   Gdy Wiśniewski odmówił, wówczas Malinowski i Koniecko rzucili się na niego, pobili i poranili nożem i jakieś tempem narzędziem. Dochodzenie przeciw napastnikom prowadzi się w trybie doraźnym.