Przegląd Łomżyński - Nr 28/1934 r.

Tydzień Dziecka w Grajewie.
   “Tygodnia Dziecka” odbył się w świetlicy Zw. Pracy Obyw. Kobiet w Grajewie podwieczorek dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym. Podwieczorek składał się z kubka kakao, bułki i słodyczy. Na podwieczorku byli obecni: starosta pow. p. E. Olejniczakowski i zaproszeni goście. P. Starosta w serdecznych i prostych słowach przemówił do zgromadzonych dzieci, nawiązując z niemi miły kontakt. Po podwieczorku uczennice ze Straży Przedniej zorganizowały szereg zabaw i śpiewów.
   W dalszym ciągu Tyg. Dziecka odbyła się zabawa w parku miejskim dla dzieci szkół powszechnych, w liczbie około 1500. O godz. 11-ej przy dźwiękach orkiestry 9 pułku strzel. kon. Przymaszerowały dzieci pod opieką p.p. kierowników i nauczycielstwa do parku, gdzie czekały na nie członkinie Związku ze śniadaniem. Po śniadaniu dzieci rozproszyły się po parku, aby wziąć udział w zabawach i imprezach zorganizowanych przez kierownictwo szkół i przez Związek.