Przegląd Łomżyński - Nr 43/1934 r.

Z Grajewa.
+ W Grajewie odbył się kurs instrukcyjny dla działaczy BBWR, z powiatu szczuczyńskiego w dn. 6 b.m. W kursie uczestniczyło około 70 osób. Referaty wygłosili: kierownik Sekr. Wojew. BBWR. p. M. Zaleski - o podstawach ideowych p. W. Antonowicz - o organizacji pracy gospodarczej, oraz p. F. Jagusztyn - o zagadnieniach młodzieży.
+ Dn. 7 b.m. odbyło się plenarne zebranie szczuczyńskiej Rady Powiatowej pod przewodnictwem p. Mętlewicza. Po sprawozdaniu z działalności rady składali sprawozdanie przedstawiciele komitetów BBWR. oraz przedstawiciele organizacji współpracujących z Blokiem. Referat o strukturze organizacyjnej BBWR. wygłosił p. A. Pieskaczewski. Podczas dyskusji, która wywiązała się w związku ze sprawozdaniami i referatem, odpowiedzi na pytania udzielali pp. dr Cichowski o Pieskaczewski, poczem przystąpiono do wyborów prezydium rady. Ukonsty-tuowało się ono w sposób następujący: na prezesa powołano p. Kazimierz Mętlewicza, kierownikiem sekretarjatu mianowany został p. Kozon, Bonifacy, na viceprezesów wybrani zostali p.p. Bąbel Wojciech i Kleszczyński Stanisław. Członkiem Prezydjum wybrano p. Nowickiego Tadeusza.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież