Kurier Warszawski - nr 274/1860


   W lasach Gub: Augustowskiej, stanowiących dzisiejsze leśnictwo Rządowe Rajgród, mnóstwo chowało się niegdyś łosi, których ostatki przed r. 1820 w bieżącym stuleciu wytępione zostały. Następnie pojawiały się te zwierzęta pojedynczo w lasach Powiatów Marjampolskiego i Kalwaryjskiego, w latach 1855, 1856 i 1857, lecz pomimo zakazu polowania na nie przez Dziennik Gubernjalny w roku 1856 mieszkańcom tamecznym ogłoszonego, te zwierzęta przed swawolnemi obławami pseudo-myśliwych utrzymać się nie mogły. Teraz świeżo pojawiło się w leśnictwie Rajgród 12 łosi, że zostaną przedsięwzięte stosowne środki do utrzymania tych niepospolitych dziś w naszym kraju zwierząt dla ich rozmnożenia.