Przegląd Łomżyński - Nr 13/1932 r.

Z Grajewa.
   Powiat szczuczyński, nad którym doniedawna jeszcze czarną chmurą wisiała groza likwidacji, szczęśliwie uniknął tej katastrofalnej dla niego reformy administracyjnej i obecne pod sprężystemi rządami nowego starosty. p. M. Syski, nie tylko zaczyna wracać do normalnego życia, lecz wykazuje w różnych dziedzinach życia publicznego wzmożoną aktywność, pomimo ogólnej ciężkiej sytuacji gospodarczej. Nowo uchwalone budżety samorządowe-gminne, miejskie i sejmikowe, pomimo koniecznej kompresji, przewidują cały szereg całkiem realnych kredytów na potrzeby szkolnictwa, dróg bitych opieki społecznej, rolnictwa i t. p.

   Walka z klęską bezrobocia jest prowadzona intensywnie i w miarę możliwości stara się ulżyć pozostającym bez pracy. W Grajewie Komitet miejski wydaje dziennie osiemset przeszło bezpłatnych obiadów i w Szczuczynie bezrobotnym jest okazywana pomoc przez rozdawanie produktów spożywczych. Wieś niesie miastom pomoc, ofiarując produkty rolne przeważnie ziemniaki, urzędnicy i pracownicy umysłowi opodatkowali się, jak i w roku ub., na rzecz bezrobotnych. P. Starosta zbiera dobrowolne ofiary, gdzie się tylko nadarzy sposobność.
   Praca w BBWB w poszczególnych Komitetach lokalnych jest prowadzona dosyć intensywnie. Wobec zatwierdzenia składu nowej rady powiatowej, do prezydjum której weszli pp. Żelechowski, dr. Sienkiewicz i Kretowicz, spodziewać się należy, że działalność jej wzmoże się niebawem. Nadmienić na tem miejscu wypada, że w prezydjum rady ostatnio została rzucona myśl wystąpienia z projektem budowy nadgranicznej linji kolejowej, łączącej najkrótszę drogą Wilno i Kresy północno-wschodnie i Gdynię. Nowa magistrala przechodziłaby przypuszczalnie przez Suwałki, Augustów, Grajewo, Sczuczyn, Łomżę, Ostrołękę, Przasnysz, Mławę i Działdowo. Jest to projekt, rozważany jeszcze za czasów okupacji niemieckiej. Nie trzeba tu uzasadniać doniosłości jego realizacji.
   W ubiegłą niedzielę odbyła się uroczysta akademia w związku z 25-leciem sakry biskupiej ks. Wł. Bandurskiego. Odczyt o jubilacie wygłosił p. Br. Kretowicz. Poza tem były deklamacje i część koncertowa. Nikt nie przypuszczał wtedy, że już wieczorem dnia tego czcigodny Kapłan i wielki patrjota zakończy swój pracowity żywot.
   Obecnie cały powiat i w szczególności Związek Strzelecki przygotował się do obchodu Imienin Wodza Narodu. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości odbyły się w każdem mieście w każdej gminie i w poszczególnych wsiach. W Grajewie akademje rozpoczęły się już 17 marca, a ukończyły się zaś 19 wieczór. Powiat szczuczyński jako nadgraniczny, godnie uczcił Wielkiego Budowniczego Polski i zadokumentował swe gorące przywiązanie do Wodza. Obywatel.