Przegląd Łomżyński - Nr 24/1934 r.

Z Koła Gospodyń Wiejskich w Bełdzie pow. Szczuczyńskiego.
   Koło Gospodyń Wiejskich powstało w połowie listopada r. ub i w niedługim czasie swego istnienia stało się placówka, która zatacza coraz szersze kręgi i staje się podwaliną kultury gospodarczej w naszej wsi.
   Już koniec listopada zaznaczył się miłą atmosferą w dużej i pięknie udekorowanej sali szkolnej. Było to zakończenie kursu gotowania i pieczenia. Wyśmienite przekąski i smakołyki – wyrobu uczestniczek kursu przypadły do smaku nawet wybrednym smakoszom. Okolicznościowe przemówienia, pomysłowe produkcje i miła pogadanka, w końcu urozmaicona tańcami, zostawiły naprawdę niezatarte wrażenie.


   Na Boże Narodzenie bogata, mieniąca się od barw i świateł „choinka” dla dzieci. Deklamacje i śpiew dziatwy szkolnej. Najbardziej oczekiwany moment, to św. Mikołaj z cukierkami i ciastkami. Niewiasty z Koła swoją piękną daniną pozyskały serca dziecięce.
   Przedstawienie karnawałowe, zakończone zabawą taneczną, nawiązało bliższy kontakt z ogółem i oprócz tego dało pożądaną apteczkę, jako owoc swojej żywotności.
   W m-cu lutym trzydniowy kurs higieny dużo dał cennych wskazówek w dziedzinie zdrowia, życia i gospodarstwa domowego. Częste zebrania Kółka o licznej frekwencji, rzeczowe ujmowanie potrzeb chwili i zakładanie ogródków konkursowych wnoszą promień ożywczy i zespołowy do pracy „kółkowiczek”. Wreszcie na Wniebowstąpienie Pańskie w śliczny majowy dzień, Koło organizuje piękną i miłą majówkę w pobliskim lesie, orkiestra 9-go pułku Strzelców Konnych z Grajewa i dobrze urządzony bufet. Miejmy nadzieję, że w repertuarze Kółka jeszcze nie jedna impreza zaświeci jasną rakietą na tle szarzyzny naszego jednostajnego życia.