Przegląd Łomżyński - Nr 36/1934 r.

Z koła P.O.W. w Grajewie.
  
W niedzielę, 26 sierpnia 1934r., w świetlicy Zw. Strzeleckiego odbyło się walne zebranie Powiatowego Koła P.O.W. W Grajewie. Zjazd peowiaków zaszczycili swoją obecnością prezes okręgowy ob. Fulmyk, sekretarz Okręgowy ob. Kowalski i redaktor Przeglądu łomżyńskiego Ob. Piotrowski. Obrady toczyły się w nastroju wyjątkowo podniosłym, a przestrzeganie najdrobniejszych zasad organizacyjnych oraz życie wewnętrzne Koła daje dowód, że P.O.W. Nie skończyło swej roli. Przyczyniając się do odzyskania Niepodległości, lecz w dalszym ciągu pracuje owocnie dla wzmocnienia Państwa.
   Przed rozpoczęciem obrad na wniosek ob. prezesa d-ra Sienkiewicza zebrani uczcili 1no minutową ciszą pamięć zmarłego w dniu 8-XII 1933r. ob. Władysława Łosia, który na tutejszym terenie był jednym z najbardziej zasłużonych peowiaków. Z najważniejszych prac Koła w Grajewie w okresie sprawozdawczym należy wymienić: 1) założenie betonowej płyty na grobie rozstrzelanych peowiaków, 2) udział członków Koła P.O.W. W wyborach do ciał samorządowych. Zdobyte przez peowiaków mandaty świadczą o zmianach dokonywujących się wśród szerokich mas przedewszystkiem do pracy w samorządach powinni być powołani ci, którzy przyczynili się do odzyskania Państwa Polskiego, 3) Bratnia Pomoc P.O.W. W wielu wypadkach uzyskała dla bezrobotnych swych członków pracę, 4) Koło w Grajewie subskrybowało Pożyczkę Narodową, 5) Przeprowadza zbiórki na rzecz powodzian, 6) opracowuję historję P.O.W. Na terenie powiatu.
   W ożywionej dyskusji nad sprawozdaniami zabierało głos wielu peowiaków. Ostatni przemówił ob. Fulmyk, który nawiązując do słów, wyrytych na pomniku w Warszawie: „Służba i śmierć peowiaka dla wzniosłej sprawy Ojczyzny" w pięknych słowach wyjaśnił cele i zadania Organizacji w dobie obecnej.
   Następnie prezes Zarządu Okręgu ob. Fulmyk w dłuższem przemówieniu podziękował ob. d-rowi Sienkiewiczowi za kierowniczą pracę dwuletnią, z której ustępuje, traktując jako okres przejściowy.
   Przeprowadzone wybory dały wynik następujący; Zarząd ob. ob. Wiktorowicz Bolesław, Dzięgielewski Władysław, Niesiobędzki Wacław, Dąbrowski Mieczysław, Borawski Aleksander, Sulimowicz Józef, Kiełczewski Stanisław, Offinowski Janusz i Klause Wanda. Komisja Rewizyjna ob. ob. dr. Sienkiewicz Bolesław. Dąbrowski Józef i Karwowski Leon. Po zakończeniu obrad odbyła się wspólna fotografja, a następnie wspólny obiad, który w miłym nastroju ciągnął się przez dłuższy czas.

B. W.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież