Kurier Warszawski - nr 103/1869


   W mieście powiatowem Szczuczynie w czasie Zielonych Świąt, ma się odbyć fantowa loterja w ogrodzie przy b. klasztorze na korzyść biednych tamecznych mieszkańców, na zakończenie zaś dany będzie bal, na który wybiera się cała okolica.