Wspólna Sprawa - Nr 1-2/1923 r.

Z Grajewa.  

  Miasto nasze i powiat przeżyły nadzwyczajne chwile. Ludzie „dobrej woli” sprowadzili do naszego partykularza przedstawiciela Kościoła Narodowego w Polsce.
   Choć do obecnej chwili nie nastąpiła jeszcze legalizacja Kościoła Narodowego, jednak idea tego kościoła nie jest dla nas nową: znamy ją z rozmaitych broszur, które trafiły na naszą ziemię z za oceanu. Powiat nasz, zwany „Polską Syberją”, nie pozostał w tyle za bardziej uświadomionemi miejscowościami Rzeczypospolitej Polskiej co do zainteresowania się nową ideą Kościoła Narodowego. 

   Ks. Huszno, przedstawiciel tego Kościoła, w pierwszym rzędzie odwiedził zdeklarowaną już par. Kapicką, odległą o 18 kilm. od m. Grajewa. Był bardzo serdecznie podejmowany przez zwolenników swojej idei.
   Po odbytych konferencjach z parafianami Kapickimi ks. Huszno przybył również i do Grajewa. Tutaj uzyskał pozwolenie miejscowych władz administracyjnych na urządzenie odczytu na temat: „Kościół Narodowy rozbijaczem jedności Państwowej?” 
   W odczycie tym, audytorium którego można tylko porównać do frekwencji odpustowej, ks. Huszno w zupełności udowodnił, że Kościół Narodowy nie jest rozbijaczem jedności państwowej i nigdy takim nie będzie, gdyż jego idea jest oparta na zasadach demokratycznych, które zawsze łączą, a nie rozbijają.
   Wrażenie, jakie prelegent uczynił swą głęboką i poważną mową na słuchaczy, było do tego stopnia wielkie, że nawet „bigotki” rzęsiście go oklaskiwały. Ks. Huszno swoim odczytem rzucił ziarna prawdziwej nauki Chrystusowej w serca i umysły społeczeństwa Grajewskiego. 

Widz.