Kurier Warszawski - nr 76/1871


   Roboty na kolei żelaznej Brzesko-Królewieckiej, mające na celu połączenie stacji Grajewo i Lyk, rozpoczęły się na wiosnę roku przeszłego; do zimy ukończone już były roboty ziemne i budowa mostów; pozostały więc jeszcze do wykonania roboty zewnętrzne, które w końcu r.b. ukończone być mają. Wszystkie budynki na całej linji ukończone będą przed upływem roku, i komunikacja do Grajewa otwartą zostanie. Miejscowości nadgraniczne: Prontiki (Prostki !) i Grajewo, każda mieć będzie osobny banhof; a że odległość pomiędzy obydwiema temi miejscowościami około pół mili wynosi, dla udogodnienia więc komunikacji połączone z sobą zostaną koleją.