Rzeczpospolita - nr 348/1927


Odczyt ks. red. W. Kneblewskiego.

Przy wypełnionej Sali domu parafialnego w nadgranicznem powiatowem mieście Grajewie, odbył się odczyt ks. W. Kneblewskiego na temat: „Tajemnica potęgi dolara”, w którym prelegent zobrazował życie i system pracy, które postawiły Amerykę na czele narodów całego świata. Na odczycie byli obecni miejscowy starosta, ks. prałat Butanowicz, miejscowy prezydent oraz liczne grono inteligencji. Odczyt wzbudził niezwykłe zainteresowanie i gorący aplauz całego audytorjum.