Rzeczpospolita - nr 279/1923


Podróż p. Prezydenta.

W czwartek 11 b.m. t.j. w drugim dniu swej podróży po Województwie Białostockiem p. Prezydent Rzeczypospolitej po wysłuchaniu mszy św. odprawionej w katedrze łomżyńskiej przez ks. biskupa Jałbrzykowskiego, udał się samochodem w stronę Augustowa. […] W Szczucinie, po przemówieniach powitalnych p. Prezydent wśród szpalerów dzieci, obrzucających p. Prezydenta kwiatami udał się do kościoła, gdzie wygłosił podniosłe przemówienie powitlalne ks. proboszcz Chojnowski, wyrażając imieniem wiernych miasta i okolicy wdzięczność p. Prezydentowi za odwiedzenie Szczucina i jego świątyni, wzniesionej przez Jana Sobieskiego.
Następnie p. Prezydent odjechał do Grajewa, gdzie go oczekiwały nieprzejrzane tłumy ludności. P. Prezydent udał się do kościoła, gdzie po uroczystem Te Deum proboszcz ks. Butanowicz powitał p. Prezydenta, podkreślając fakt, że p. Prezydent, zwiedzając różne okolice Rzeczypospolitej przedewszystkiem składa hołd u stóp Najwyższego. W dalszej drodze p. Prezydent zatrzymał się w Rajgrodzie i Bargłowie […]