Rzeczpospolita - nr 77/1927


Kurs umiejętności praacy społeczno-oświatowej.

W dniach 13, 14 i 15 marca r.b. odbył się w Grajewie kurs umiejętności pracy społeczno-oświatowej dla inteligencji powiatu Szczuczyńskiego. Wykłady prowadzili z ramienia Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej p. Józef Stemler i Kazimiera Rosinkiewiczówna.
O dobrej organizacji kursu oraz zainteresowaniu tematami świadczy to, że liczba słuchaczów przekroczyła pół tysiąca osób.
O wartości kursów takich, urządzanych przez Polską Macierz Szkolną, oraz potrzebie pracy społecznej mówili na zakończenie kursu: p. Perlitz, burmistrz miasta Grajewa, ks. Butanowicz, przewodniczący Grajewskiego Koła P.M.S. i p. Marszałek, inspektor szkolny.