Expres Zagłębia - nr 19/1929


Kurs języka esperanto w szkole.

W gimnazjum państwowem w Grajewie odbyła się uroczystość otwarcia kursów języka międzynarodowego esperanto dla uczniów 5, 6, 7 i 8 klasy. Kursa te zorganizowane zostały z inicjatywy dyrektora Metelskiego, przyczem esperanto wykładane będzie jako przedmiot nadobowiązkowy. Do zgromadzonych na Sali przemówił przedstawiciel dyrekcji prof. Bulski [?moje?], następnie burmistrz m. Grajewa W. Perlitz.
W imieniu towarzystwa esperantystów w Białymstoku przemawiał prezes J. Szapiro, podkreślając ostatnie sukcesy esperanta w szkolnictwie powszechnem w powiecie białostockim i wskazując na to, że gimnazjum w Grajewie jest pierwszym państwowym zakładem naukowym, wprowadzającym esperanto do programu szkolnego. Wiceprezes towarzystwa R. Placek wygłosił następnie pierwszy próbny wykład. Do nauki zgłosiło się 48 uczniów