Expres Zagłębia - nr 19/1929


Kurs języka esperanto w szkole.

W gimnazjum państwowem w Grajewie odbyła się uroczystość otwarcia kursów języka międzynarodowego esperanto dla uczniów 5, 6, 7 i 8 klasy. Kursa te zorganizowane zostały z inicjatywy dyrektora Metelskiego, przyczem esperanto wykładane będzie jako przedmiot nadobowiązkowy. Do zgromadzonych na Sali przemówił przedstawiciel dyrekcji prof. Bulski [?moje?], następnie burmistrz m. Grajewa W. Perlitz.
W imieniu towarzystwa esperantystów w Białymstoku przemawiał prezes J. Szapiro, podkreślając ostatnie sukcesy esperanta w szkolnictwie powszechnem w powiecie białostockim i wskazując na to, że gimnazjum w Grajewie jest pierwszym państwowym zakładem naukowym, wprowadzającym esperanto do programu szkolnego. Wiceprezes towarzystwa R. Placek wygłosił następnie pierwszy próbny wykład. Do nauki zgłosiło się 48 uczniów

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież