Kurier Warszawski - nr 251/1873


   Donoszą nam ze Szczuczyna (Gub. Łomżyńskiej), iż tamże w dniu 19 Października na dochód miejscowego szpitala Ś-go Stanisława odbył się świetny bal. Obszerne salony w lokalu dawnych szkół po pijarskich zaledwie pomieścić mogły liczne zastępy gości. Okoliczni a nawet i z innych stron kraju obywatele tłumnie zebrali się z rodzinami dla przyjścia w pomoc cierpiącej ludzkości. Zabawa przy odgłosie dwóch orkiestr ochoczo przeciągnęła się do 9ej z rana, a znana uprzejmość i prawdziwie serdeczna gościnność gospodarstwa balu na długo zostawi upojenie i miłe wspomnienia w pamięci goszczących.