Kurier Warszawski - nr 75/1891


   Mam honor zawiadomić WP. Lekarzy i W-nych mieszkańców w okolicy, iż z dniem 20 Kwietnia r.b. objąłem Aptekę w osadzie Grajewo, którą to zaopatrzyłem we wszystkie dotąd używane i nowo wprowadzone w użycie środki lekarskie krajowe