Głos Kolejowca - nr 18/1930


   Dnia 5 b. m. rozstał się z tym światem nasz kolega ś.p. Romeo Brzeziński, czynny członek naszego Związku, kilkoletni prezes b. filji Związku Kolejarzy Z.Z.P., który położył znaczne zasługi przy organizowaniu braci kolejarskiej pod sztandarem chrześcijańsko - narodowym na zachodnich rubieżach Dyrekcji Wileńskiej.
   Zajmując stanowisko kierownicze na służbie, ś.p. kol. Brzeziński, dzięki swemu taktowi i nadzwyczajnej umiejętności wychodzenia z ludźmi, umiał pogodzić obowiązki służbowe z obowiązkami organizacyjnemi, tak że w krótkim czasie po objęciu tych stanowisk w roku 1926 został obrany naczelnikiem miejskiej straży ogniowej, którą następnie wspaniale zorganizował i której naczelnikował do ostatniej chwili.
   Śmierć nastąpiła nagle od udaru sercowego. Długi kondukt żałobny z licznemi zamiejscowemi delegacjami na czele, m. in. i od kolei Niemieckiej, oraz obfitość złożonych wieńców najwymowniej świadczyły o szlachetności serca i kulturze umysłu zmarłego.
   Cześć pamięci zacnego Kolegi i wiernego idei związkowej członka naszej organizacji.