Głos Poranny - nr 81/1933


Antyżydowskie ekscesy w Grajewie. Wybite szyby w sklepach, mieszkaniach i domu modlitwy

   BIAŁYSTOK. 21 marca. — Wczoraj w Grajewie członkowie O.W.P. rozpoczęto ekscesy antyżydowskie, wybijając kilkadziesiąt szyb w sklepach i mieszkaniach żydów. Cztery szyby wybito w żydowskim domu modlitwy.
   W czasie awantur odbywał się w Grajewie jarmark. Agitatorzy O.W.P. korzystając z licznego zjazdu ludności wiejskiej usiłowali podburzyć zebranych przeciwko żydom. Akcja agitacyjna spotkała się jednak z całkowitem niepowodzeniem, gdyż wieśniacy zachowali zupełny spokój.

Kilku sprawców napadu zostało ujętych. Starosta powiatowy w Grajewie skazał administracyjnie Andrzeja Grogolewskiego, Teodora Henczla i Antoniego Wypyskiego — po 2 dni bezwzględnego aresztu: Stanisława Domaszewskiego i Feliksa Wiszniewskiego — po 50 złotych grzywny z zamianą na 14 dni aresztu, Stefana Sikorskiego na 40 złotych grzywny, oraz paru innych członków O.W.P. biorących udział w ekscesach — po 7 dni bezwzględnego aresztu, lub też na kary pieniężne.