Nowy Dziennik - nr 269/1937


Ghetto w Grajewie

Warszawa, 29. 9. (A). Centrala Drobnych Kupców żydowskich w Warszawie została zaalarmowana z Grajewa, że kiedy handlarze żydowscy w ostatni jarmark przybyli do miasteczka, zastali tam dla siebie oddzielne miejsca. Kiedy delegacja kupców żydowskich udała się ze skargą do magistratu, odpowiedziano im, że na ostatnim posiedzeniu magistratu w dniu 14 bm. została przyjęta uchwała w sprawie wprowadzenia ghetta dla handlarzy żydowskich. Warto zaznaczyć, że Grajewo ma za sobą długoletnią tradycję antysemicką, gdyż w mieście tym czynny był przez wiele lat słynny profesor Jaxa Chamiec, jeden z twórców akcji bojkotowej w Polsce.