Kurier Warszawski - nr 217/1880


   Zagadkowe samobójstwo. W dniu 10 b.m. w Szczuczynie, w gub. łomżyńskiej, na polu zabił się wystrzałem z rewolweru kwaterujący w mieście dowódca dywizjonu pułku dragonów podpułkownik Medianow. Przyczyna samobójstwa nie jest wcale wiadomą. Nikt się jej nawet nie domyśla … Przy zabitym znaleziono list do kolegi, w którym objaśnia, że przyczyna, powodująca odebranie sobie życia, jest tajemnicą, którą unosi ze sobą do grobu … Podpułkownik M. pozostawił żonę i dwoje drobnych dzieci.