Kurier Warszawski - nr 195/1882

Jeszcze jedna straż

Liczbę nowopowstałych w r.b. towarzystw straży ogniowych ochotniczych powiększyło świeżo zorganizowane towarzystwo w Szczuczynie. Projekt odnośny podano już do zatwierdzenia władzy gubernialnej. Deklarację podpisali wszyscy mieszkańcy bez różnicy wyznań i stanu. Godna pochwały solidarność!