1695 - cotygodniowe targi


Jan III Sobieski nadał Grajewu przywilej na cotygodniowe targi w niedzielę.