1810 - wytyczenie cmenatrza parafialnego


W związku z odgórnymi przepisami obowiązującymi w Prusach Nowowschodnich wytyczono w Grajewie w 1810 r. cmentarz grzebalny w południowej części miasta, w odległości około 1,5 kilometra od kościoła. Dotychczas zmarłych grzebano wokół świątyni na terenie określanym mianem cmentarza przykościelnego.