1879-1882 - budowa kościoła murowanego


   Na miejscu starszych świątyń z 1478, 1688 i 1723 r., staraniem ks. proboszcza Karola Wyrzykowskiego wybudowano murowany z cegły neogotycki kościół parafialny wg projektu arch. Feliksa Nowickiego, łomżyńskiego budowniczego gubernialnego.