1887 - powstanie szkół żydowskich


   W Grajewie rozpoczęły działalność szkoły żydowskie: 2-klasowa żeńska szkoła żydowska Salomei Karaś oraz 1-klasowa koedukacyjna szkoła żydowska Chaima Grama. Ta ostatnia funkcjonowała do 1893 r.