1893 - pierwsze połączenie telefoniczne


   Połączenie to zostało zrealizowane pomiędzy Grajewem i Rajgrodem.