1898.06 - biskup Baranowski w Grajewie


   Grajewo wizytował bp Antoni Baranowski. W uroczystościach uczestniczyły tysiące ludzi z okolicy, a ks. biskup przemawiał do zebranych bardzo serdecznie.