1900 - powstanie OSP


   Z inicjatywy kilkunastu osób obdarzonych głębokim poczuciem obowiązków społecznych i narodowych powołana została w Grajewie Straż Pożarna Ochotnicza. Jej założycielami byli: Tadeusz Przerembel - Urzędnik Komory Celnej, Adam Jagodziński - późniejszy Sędzia Pokoju, Władysław Skarżyński - Sędzia Pokoju, Ks. Józef Lendo - Kanonik Katedralny i Proboszcz w Grajewie, Zygmunt Witkowski - Urzędnik Komory Celnej, Eljasz Wierzbołowski i Gersz Knorozowski - pierwszorzędni kupcy Grajewa. Skład Pierwszego Zarządu Straży został wyłoniony na pierwszym ogólnym zebraniu Członków Stowarzyszenia w 1900 roku. Do władz jednogłośnie zostali powołani jej założyciele. Prezesem Straży wybrany został Władysław Skarżyński, a Naczelnikiem Tadeusz Przerembel.