1906.01.05 - bojkot szkolny


   Uczniowie rozpoczęli bojkot szkoły początkowej w Grajewie. Była to szkoła elementarna o jednym nauczycielu założona niewiele wcześniej, służyła również dzieciom z gm. Bogusze. Przed I w.św. mieściła się w budynku gminy Bogusze i dysponowała 1 salą, uczyło się w niej 60 dzieci w 4 oddziałach.