1911.05.10 - powstanie Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej

  

   Zatwierdzono regulamin Grajewskiego Towarzystwa Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej. Mogła działać w promieniu 10 km od Grajewa. Jej założycielami byli: ksiądz dziekan Józef Lendo, właściciel majątku Kurejwa Adam Jagodziński, szlachcic z Łękowa Antoni Żbikowski, właściciel majątku w Boguszach i zarazem członek sądu gminnego Stanisław Żelechowski, ławnik sądowy, “mieszczanic” pod względem stanu, ale ziemianin z punktu widzenia źródeł utrzymania - Antoni Zyskowski, pisarze gminni Kornel Zieliński i Roch Soroka. Wśród założycieli figurują także: kowal, rzeźnik, dwóch mieszczan-rolników i ośmiu chłopów.
   W sumie skupiała 15 chłopów-gospodarzy, 6 szlacheckich właścicieli ziemskich, 5 urzędników, 4 mieszczan-właścicieli gospodarstw rolnych, 2 duchownych, 2 pisarzy gminnych, 2 rzemieślników-mieszczan (kowal i piekarz), 2 kupców-mieszczan, notariusz, organista i rzemieślnik-chłop (rzeźnik).