1912 - Grajewskie Zebranie Towarzyskie

  

12 Rosjan mieszkańców Grajewa wystąpiło o zezwolenie na założenie “Grajewskiego Zebrania Towarzyskiego”. Byli to: radcy kolegialni Stefan Rozanow i Mikołaj Pietrowski, naczelnik stacji Aleksy Denel, rotmistrz korpusu żandarmerii Ernest Hentz, inżynier-technik i radca dworu Julian Sziker, radca dworu Włodzimierz Pikowski, naczelnik agendy celnej Arwid Nitz, urzędnicy urzędu celnego Georgij Zabiakin i Władysław Żemojtel, naczelnik stacji pocztowo-telegraficznej, kolegialny radca Eugeniusz Rusanowicz, komendant 8 pogranicznej brygady płk Konstanty Borowski, komendant 4 pułku dragonów płk Piotr Zalesski. Klub ten dla mężczyzn, miał organizować wolny czas. Działalność codzienna - spotkania, lektura..., dodatkowo przedstawienia i bale otwarte również dla żon i rodzin członków. Stale miała być czynna biblioteka i czytelnia. Czy się rozwinęło nie wiemy.