1913 - Żydowskie Towarzystwo Pomocy Biednym


Reaktywowano działalność Żydowskiego Towarzystwa Pomocy Biednym. Reaktywowane przez grupę zamożniejszych mieszkańców żydowskiego pochodzenia, w tym 2 kupców II gildii, 9 kupców zwykłych, 3 duchownych starozakonnych, 2 lekarzy i 2 dentystów.