1915.03-1918.11 - Okupacja niemiecka


Wojska niemieckie po zwycięstwie pod Tanenbergiem i na jeziorach mazurskich w wyniku tzw. ofensywy zimowej zdobyły Grajewo i Szczuczyn i doszły na przedpola twierdzy Osowiec.