1919 - Powstanie prywatnego gimnazjum państwa Gajdzińskich


   Zostało założone jako niższe gimnazjum prywatne, koedukacyjne, 3-klasowe przez doktorstwo Antoniego i Marię Gajdzińskich. Gimnazjum to liczyło ok. 80 uczniów i kilku niewykwalifikowanych nauczycieli. Jego dyrektorem był Stanisław Thomas. Jego poziom był niewysoki i w dodatku nie wyglądało na szkołę polską, gdyż na przerwach słyszało się bardziej żargon niż język polski. Od 28 kwietnia 1920 r. posiadało ono niepełne prawa państwowe.