1919.01.26 - Poseł z Grajewa


   Wybory do Sejmu I kadencji, odbywające się podczas nadal trwającej okupacji niemieckiej, miały szczególne znaczenie, stąd aktywny w nich udział mieszkańców Grajewa - frekwencja wyniosła 79,4%. Największe poparcie uzyskali Ortodoksi i Syjoniści (lista Nr 9) – 1166 głosów, prawie tyle samo głosów 1160 dostał Komitet Narodowy Zjednoczonych Stronnictw Demokratycznych (lista Nr 12), kolejne miejsce, ale już z zaledwie 208 głosami poparcia, przypadło PPS (lista Nr 11), zaś ostatnie trzy miejsca zajęły odpowiednio listy lewicy żydowskiej (Nr 6, 10, 14 – Poalej Syjon, Verinigte, Bund) – 36 głosów, PSL-Wyzwolenia (lista Nr 3) – 11 głosów oraz Związku Demokratycznego Łomżyńskiego (lista nr 15) z zaledwie 9 głosami. W wyborach tych Grajewo reprezentowane było przez dwóch kandydatów Zygmunta Gałeckiego z listy lokalnej i szewca Jana Zyskowskiego z listy Stronnictw Demokratycznych, który dzięki zwycięstwu listy w okręgu został wybrany posłem.