1919.02.04 - Przywrócenie praw miejskich


Grajewo odzyskało prawa miejskie, pozostawiono w nim również siedzibę powiatu, który nadal nosił nazwę powiatu szczuczyńskiego.