1920 - Początek działalności komórki Komunistycznej Partii Robotniczej Polski


   Wiosną 1920 r. rozpoczęła działalność komórka Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Liczba członków KPRP wzrosła w VIII 1920 do ok. 100 osób. Zwoływano zebrania, wiece i kolportowano literaturę rewolucyjną. Zreorganizowano również związki zawodowe, które wcześniej były pod wpływem PPS, Bundu i Chrześcijańskiej Demokracji.