1920.08 - Działalność Powiatowego Komitetu Rewolucyjnego


Przewodniczył mu Henryk Samsonowicz, zaś w skład wchodzili jeszcze: Gałecki, Feliks Janiszewski - kierownik wydziału Gospodarczo - Aprowizacyjnego i Rudziński - kierownik Wydziału Leśnego (członkowie PPS-Opozycji), Borkowski - kierownik Wydziału Oświaty Ludowej i Wacław Perlitz - kierownik Wydziału Pracy i Robót Publicznych (ludowcy), Rjabczykow - kierownik Wydziału Politycznego, Sałow - sekretarz, Iwanicki i Chołodny - kierownik wydziału Sanitarnego (przedstawiciele Armii Czerwonej). Gałecki odpowiadał też za reorganizację związków zawodowych, zaś Iwanicki za zorganizowanie Milicji Robotniczej i Straży Granicznej. Członkowie PKR ewakuowali się 21 sierpnia.