1920.08.01 - upaństwowienie gimnazjum


   Upaństwowiono gimnazjum prywatne Państwa Gajdzińskich. Dyrektorem został Władysław Wajdowicz. Od początku gimnazjum borykało się z wieloma trudnościami: nieprzystosowanym do celów szkolnych budynkiem, brakiem pieniędzy i nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Gimnazjum to było gimnazjum koedukacyjnym o profilu humanistycznym. Mieściło się w budynku koszar dawnej straży granicznej przy ul. Kolejowej.