1921.09.30 - Spis powszechny


Według spisu Grajewo było miastem z 748 budynkami mieszkalnymi (w tym 11 niezamieszkanych) i 14 innymi zamieszkanymi. 7346 mieszkańców:
- w tym 3357 mężczyzn i 3989 kobiet;
- w tym kat. 4405, prawosł. 52, ewang. 55, żyd. 2834;
- w tym 4475 Polaków, 3 Białorusinów, 8 Niemców, 2828 Żydów, 20 Rosjan, 7 Litwinów, 3 Rusinów, 1 Fin, 1 Łotysz.