1922 - Otwarcie elektrowni


Wybudowana została w 1922 r. przy ul. Szpitalnej (ob. jest to plac zajmowany przez Zespół Szkół Nr 1 między ulicami Strażacką i Mickiewicza.) i była własnością sejmiku powiatowego. Początkowo zatrudniała 5 pracowników, kierował nią inż. Mieczysław Pawluk i wyposażona była w silniki o mocy 50 KW. W maju 1926 r. magistrat postanowił wykupić ją od sejmiku i przenieść w bardziej suche miejsce. Transakcja ta jednak nie doszła do skutku. Niemniej sejmik powiatowy, mimo deficytowości zakładu, inwestował w jego rozwój.