1922 - Pierwszy obóz harcerski


Pierwszy kilkudniowy obóz wędrowny I grajewskiej DH do Tykocina. Funkcję komendanta obozu pełnił drużynowy Zdzisław Dziekoński.