1922.11.5 - Wybory parlamentarne


W wyborach uczestniczyło aż 85,6% mieszkańców Grajewa. Podobnie jak w 1919 roku najwięcej głosów zyskał Blok Mniejszości Narodowych 38,1%, drugie miejsce przypadło Chrześcijańskiemu Związkowi Jedności Narodowej – 30,1%, zaś trzecie PPS – 21,9%, która zanotowała największy wzrost poparcia. Końcowe miejsca zajęły: Narodowe Zjednoczenie Ludowe „Polskie Centrum” – 7,7%, PSL-Piast 1,2%, Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy – 0,9% i PSL-Wyzwolenie 0,1%.