1923 - Otwarcie szkoły żydowskiej


Szkoła została otwarta prz ul. Piłsudskiego 19. Wg innych źródeł szkoła ta funkcjonowała już w 1919 r. pod nazwą Szkoła Miejska Żydowska i uczęszczało do niej 100 uczennic.