1923.10.14 - I Powiatowy Zjazd OSP


   I Powiatowy Zjazd Straży Pożarnych powiatu Szczuczyńskiego miał miejsce w Grajewie w dniu 14 października 1923 r. Uczestniczyło w nim: 46 osób ze Szczuczyna, 13 z Mieczy, 7 z Wąsosza, 6 z grajewskiej straży kolejowej, 72 z grajewskiej OSP, delegat Związku Floriańskiego, trzech członków popierających i 45 osób zaproszonych.
   Przemawiał m.in. dyrektor miejscowego Gimnazjum Wajdowicz na temat przypadającej w tym dniu uroczystości 150-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Po nim głos zabierali jeszcze: Delegat Głównego Związku Floriańskiego w Warszawie, Instruktor Pożarnictwa Druh Mierzanowski, Bronisław Kretowicz – naczelnik Urzędu Skarbowego i Burmistrz Grajewa – Wacław Perlitz, który wygłosił referat nt.: „Straże pożarne jako organizacje społeczne”, w którym to odniósł się m.in. do zbyt małego zainteresowania działalnością straży przez inteligencję. Zgromadzeni przyjęli również uchwałę z prośbą o interwencję w Sejmie w sprawie ustawowego uregulowania obowiązkowego wspierania straży pożarnych przez obywateli. Zjazd zakończył się pokazem ćwiczeń taktycznych w wykonaniu członków Straży ze Szczuczyna.