1924 - Strażackie Koło Sportowe


W 1924 r. rozpoczyna swoją działalność Koło Sportowe Strażackie. Jego zadaniem miało być stałe, systematyczne szkolenie Członków Czynnych Straży w gimnastyce, lekkiej atletyce, najrozmaitszych sportach, śpiewie itp., a w związku z tym mają być urządzane popisy, zawody, gry, wycieczki, zabawy, pokazy, przedstawienia itd. Dla realizacji powyższych założeń, w ramach tego Koła, powołano trzy sekcje: footbolową, gimnastyczną i cyklistyczną. Prezesem Koła został Naczelnik Straży Walerian Zamierowski.