1924.03 - Więcej jarmarków

 

Wojewoda zatwierdził uchwałę Rady Miasta Grajewa z dnia 1.VIII.1923 r. w sprawie powiększenia ilości jarmarków, w taki sposób, ze będą się one odbywały oprócz pierwszych poniedziałków po 1-szym każdego miesiąca również w pierwsze poniedziałki po 15-ym każdego miesiąca.