1924.06 - Wizyta quasi cyrku


   Przedstawienia quasi cyrku (bez zwierząt) odbywały się w budynku remizy strażackiej. Z każdego przedstawienia 20% dochodu przekazywane było na potrzeby OSP, a 10% do Magistratu.